Tuesday, January 25, 2022

Quran Made Easy

Quran Made Easy - Mufti Afzal Hosein Elias ​English Read: Title, 1-Fatihah, 02-Baqarah, 03-Al-Imran, 04-Nisa, 05-Maaidah, 06-Inaam, 07-Aaraaf, 08-Anfaal, 09-Taubah,  010-Yunus, 011-Hood, 012-Yusuf, 013-Raad, 014-Ibrahim, 015-Hijr, 016-Nakhl, 017-Isra, 018-Kahaf, 019-Maryam, 020-Taha, 021-Ambiya, 022-Haj, 023-Muminoon, 024-Noor, 025-Furqan, 026-Shuaraa, 027-Namal. 028-Qasas, 029-Ankaboot, 030-Rum, 031-Luqmaan, 032-Sajdah, 033-Ahzaab, 034-Saba,  035-Faatir,  036-Yaseen, 037-Saafaat, 038-Saad, 039-Zumar, 040-Mumin, 041-Fussilat, 042-Shura, 043-Zukhruf,  044-Dukhaan, 045-Jaathiya, 046-Ahqaaf, 047-Muhammad, 048-Fatah, 049-Hujuraat, 050-Qaaf, 051-Zaariyaat, 052-Tur, 053-Najm, 054-Qamar, 055-Rahman, 056-Waaqiah, 057-Hadeed, 058-Mujaadalah, 059-Hashar, 060-Mumtahina, 061-Saff, 062-Jumuah, 063-Munaafiqoon, 064-Taghaabun, 065-Talaaq, 066-Tahreem, 067-Mulk, 068-Qalam, 069-Haaqah, 070-Maarij, 071-Nooh, 072-Jinn, 073-Muzzammil, 074-Mudassir, 075-Qiyaamah, 076-Insaan, 077-Mursalaat, 078-Nabaa, 079-Naaziaat, 080-Abasa, 081-Takweer, 082-Infitaar,  083-Mutaffifeen, 084-Inshiqaaq, 085-Burooj, 086-Taariq, 087-Ala, 088-Ghaashiya, 089-Fajr, 090-Balad, 091-Shams, 092-Layl, 093-Zuha, 094-Inshiraah, 095-Teen, 096-Alaq, 097-Qadr, 098-Bayyinah, 099-Zilzaal, 100-Aadiyaat, 101-Qaariah, 102-Takasur, 103-Asr, 104-Humazah, 105-Feel, 106-Quraysh, 107-Maaoon, 108-Kausar, 109-Kaafiroon, 110-Nasr,  111-Lahab, 112-Ikhlaas, 113-Falaq,  114-Naas Download: 000-Title, 001-Fatihah, 002-Baqarah, 003-Al-Imran, 004-Nisa, 005-Maaidah, 006-Inaam, 007-Aaraaf, 008-Anfaal, 009-Taubah, 010-Yunus, 011-Hood, 012-Yusuf, 013-Raad, 014-Ibrahim, 015-Hijr, 016-Nakhl, 017-Isra, 018-Kahaf, 019-Maryam, 020-Taha, 021-Ambiya, 022-Haj, 023-Muminoon, 024-Noor, 025-Furqan, 026-Shuaraa, 027-Namal, 028-Qasas, 029-Ankaboot, ,030-Rum, 031-Luqmaan, 032-Sajdah, 033-Ahzaab, 034-Saba, 035-Faatir, 036-Yaseen, 037-Saafaat, 038-Saad, 039-Zumar, 041-Fussilat, 042-Shura, 043-Zukhruf, 044-Dukhaan, 045-Jaathiya, 046-Ahqaaf, 047-Muhammad, 048-Fatah, 049-Hujuraat, 050-Qaaf, 051-Zaariyaat, 052-Tur, 053-Najm, 054-Qamar, 055-Rahman, 056-Waaqiah, 057-Hadeed, 058-Mujaadalah, 059-Hashar, 060-Mumtahina, 061-Saff, 062-Jumuah, 063-Munaafiqoon, 064-Taghaabun, 065-Talaaq, 066-Tahreem, 067-Mulk, 068-Qalam, 069-Haaqah, 070-Maarij, 071-Nooh, 072-Jinn, 073-Muzzammil, 074-Mudassir, 075-Qiyaamah, 076-Insaan, 077-Mursalaat, 078-Nabaa, 079-Naaziaat, 080-Abasa, 081-Takweer, 082-Infitaar, 083-Mutaffifeen, 084-Inshiqaaq, 085-Burooj, 086-Taariq, 087-Ala, 088-Ghaashiya, 089-Fajr, 090-Balad, 091-Shams, 092-Layl, 093-Zuha, 094-Inshiraah, 095-Teen, 096-Alaq, 097-Qadr, 098-Bayyinah, 099-Zilzaal, 100-Aadiyaat, 101-Qaariah, 102-Takasur, 103-Asr, 104-Humazah, 105-Feel, 106-Quraysh, 107-Maaoon, 108-Kausar, 109-Kaafiroon, 110-Nasr, 111-Lahab, 112-Ikhlaas, 113-Falaq, , 114-Naas,

Word for Word Quran

Word for Word Quran With explanatory notes, word meanings wtth cross references and grammatical hints Author: Sheikh Muhammad Mohar Ali Sheikh Mohar (d. 2007) was a former...

کمپیوٹر سے متعلق اہم کتابیں

کمپیوٹر سے متعلق اہم کتابیں MCQs on Computers   600 computer MCQs Computer Art Computer Book  

Scattered Pearls Maulana Younas Palanpuri

Read Online  Vol 01 (Part 1)     Vol 02 (Part 2-3) Vol 03 (Part 4-5)     Vol 04 (Part 6-7) Vol 05 (Part 8-9) Download Link 1 Vol 01...

A Ramadan in the Company صحبتے با اولیاء

Read Online Urdu New Read Online Urdu Old Read Online English   Download Urdu New (3MB) Link 1      Link 2 Download Urdu Old (5MB) Link 1      Link 2 Download English...

Abu Hanifah His Life, Method & Legacy By Mohammad Akram Nadwi

Read Online Download (5MB) Link 1      Link 2 Abu Hanifah His Life, Method & Legacy By Mohammad Akram Nadwi

Heavenly Ornaments (Bahishti Zewar)

Read Online Version 1     Version 2 Download Link 1 Version 1 (34MB)     Version 2 (31MB) Download Link 2 Version 1 (34MB)     Version 2 (31MB) Heavenly Ornaments (Bahishti Zewar) By Maulana Ashraf Ali Thanvi

Atlas of the Quran Places, Nations, Landmarks

Read Online Download (13MB) Link 1      Link 2 An Authentic Collection of the Quranic information with the Maps, Tables and Pictures. Atlas of the Quran Places, Nations, Landmarks...

القاموس المعنون اردو عربی انگلش

آن لائن پڑھیں ڈاون لوڈ

Munajat -e- Maqbool [English] By Shaykh Ashraf Ali Thanvi (r.a)

Read Online Version 1 Download Version 1