Saturday, March 2, 2024
HomeBooks in other languagesEnglish BooksNOBLE QURAN Catalan Language

NOBLE QURAN Catalan Language

NOBLE QURAN Catalan Language

📚 Endinsa’t en la profunda bellesa del Corà en llengua catalana. Explora les eternes ensenyances, guies i reflexions espirituals del Sagrat Corà, ara més accessibles que mai als lectors catalans. 🇨🇦

En aquesta enriquidora entrada web, t’acompanyarem en un viatge a través dels versicles del Corà, traduïts a la llengua catalana, perquè puguis descobrir els missatges universals de pau, compassió i espiritualitat que han ressonat en persones de tot el món durant segles.

Ja siguis un lector experimentat del Corà o simplement tinguis curiositat per les seves ensenyances, aquesta entrada és la teva porta cap a un enteniment més profund d’aquest text sagrat. Uneix-te a nosaltres en aquesta exploració de la saviesa divina i troba inspiració pel teu viatge espiritual. 🌟📖 #CoràEnCatalà #ExploracióEspiritual #SaviesaDivina

Aspectes Histories i Teenies de la Traduccio de I’Alcora.

La traduccio en si mateixa es un proces molt complex. El fet de treballar sobre un text des de la seva llengua original a una altra o altres llengues de meta es necessari un canvi tremend en la manera de pensar de cada llengua. Es un repte que nomes es pot aconseguir si un te altres talents.encara que no declarats o no sent conscient d’aixo.d’actor i artista.L’altre avantatge es haver viscut almenys un cert temps entre els natius d’aquella llengua. No obstant aixo,en els nostres temps moderns, la tecnologia ha simplificat I’ultim requisit: per les facilitats de comunicacions sigui via internet o satelites:televisio, radio telefons…etc.

Precisament en I’Edat Mitjana.els contactes eren penosos:els viatges llargs i,sobretot el material sobre el qual es treballava era de dificl acces:els pergamins.els llibres i els manuscrits.Mas encara ho ponian els coneixements de les llengues com el grec, el llati, I’hebreu i I’arab.

“L’entronitzacio de la dinastia Abbasi va accelerar I’adquisicio de manuscritsja que va adoptar la politica defes-se amb el maxim nombre de llibres en el termini minimo de temps. Aixi, el Califa AlMansur(m.775) va sol licitar de I’emperador de Bizanci-qui li va atendre-l’enviament d’obres de matematiquesja qual cosa li va valdre disposar del text d’Euclides i algunes obres de fisica…els musulmans podien llegir “Kalila wa Dimna”, “Sind-Hind”…Arist6til… Euclides” entre altres i molts treballs seguits pels Califas com El Mamun que va portar les obres de Plato, Aristotil, Hipocrates, Galeno, Euclides. ..etc”.

Juan Vernet, 1999, “El que Europa deu a I’lslam d’Espanya”,Pag.131 -133 .

Per I’amor a la ciencia,el saber i el coneixement “El Mamun,victori6s,va demanar als Bizancios que li paguin les despeses de la guerra amb llibres, de manera semblant a com mil anys despres, el marroqui.Mawlay Ismael va exigirdel rei d’Espanya, Carlos II, el lliurament de manuscrits arabs en canvi de captius…etc”.

Juan Vernet, 1999, “El que Europa deu a I’lslam dEspanya”, -P. 134 .

La civilitzacio arab te molt a dir en aquest domini que era molt sol licitat de part dels Califats que pagaven tot alio que s’ha traduTt amb el seu pes d’or.

La traduccio es una activitat molt antiga. Una de les primeres evidencies escrites de traduccio es “la Pedra de Rossetta, on un mateix text es troba en egipci jeroglific, egipci demotic i grec, que va servir per a desxifrar el significat dels jeroglifics egipcis. Una part significativa de la historia de la traduccio a Occident te a veure amb la traduccio dels textos biblics. Les primeres traduccions escrites testificades van anar a ser de la Biblia, ja que com els jueus duien molt temps sense parlar la llengua hebrea. Aquesta es va perdre i les Sagrades Escriptures hagueren de traduir-se perque les entenguessin els jueus que no parlaven la seva llengua original. Ptolomeo Filadelfo en el segle III A.C. va manar traduir de I’hebreu al grec les Sagrades Escriptures a 72 savis que dominaven I’hebreu i el grec. Aquesta versio es coneix com versio alexandrina, versio dels 70 o Septuaginta.

Read Online

Download

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

توجہ فرمائیں eislamicbook healp

Most Popular