Ijma Aur Uss Ki Shari Haisiyat By Shaykh Mufti Abdul Ghaffar

0
18

Read Online

Ijma Aur Us Ki Shari Haisiyat

(18.4 M)

THIS BOOK EXPLAINS THE LEGAL STATUS OF IJMAA (CONSENSUS) AMONG MUSLIM SCHOLARS.

By Shaykh Mufti Abdul Ghaffar